Mời dự buổi gặp mặt các cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu đầu xuân 2020 

Bệnh viện Mắt Trung ương trân trọng kính mời quý Cán bộ, Viên chức đã nghỉ hưu tới dự buổi gặp mặt nhân dịp đầu Xuân năm mới 2020.