Meeting kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam  

Đến dự lễ kỷ niệm là các nhà hảo tâm đã đồng hành với bệnh viện từ lâu như Ngân hàng Agribank, công ty Ericssons…cùng với đại diện của Ban giám đốc, Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các khoa phòng và hơn 100 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Được biết ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam.  Năm nay đã là năm thứ 3 Bệnh viện  kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” nhằm  tôn vinh vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Ngày công tác xã hội ngày càng trở nên quan trọng, được xã hội công  nhận và đánh giá cao. Đã được hơn 60 trường Đại học tham gia đào tạo trình độ đại học chuyên ngành CTXH,  20 trường có đào tạo sau đại học CTXH như thạc sĩ, tiến sĩ…

Dù ngành CTXH nói chung mới chỉ mới có mặt tại Việt Nam hơn 10 năm nay và CTXH trong y tế cũng là một lĩnh vực hết sức mới mẻ, nhưng dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban lãnh đạo bệnh viện Mắt TƯ, tổ công tác xã hội bệnh viện đã được thành lập năm 2016 và bước đầu đã có  nhiều hoạt động chủ động, sáng tạo, từng bước khẳng định vai trò của mình trong công tác trợ giúp người bệnh, trợ giúp nhân viên y tế và truyền thông giáo dục sức khỏe, hoạt động CTXH cộng đồng. Khám chữa bệnh từ thiện, hiến máu nhân đạo, tư vấn sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, nồi cháo nhân ái những hoạt động nổi bật của nhóm CTXH BVMTW.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: CTXH là một nghề cao quý, có ý nghĩa nhân văn cao cả, được xem như là một nghề mang tính chuyên nghiệp, khác với suy nghĩ của nhiều người là một dạng hoạt động từ thiện. Theo đề án 32 của Thủ tướng Chính phủ: CTXH góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người và con người, hạn chế phát sinh các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới một xã hội lành mạnh, công bằng, hạnh phúc cho người dân và xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. Người làm CTXH tham gia giải quyết các vấn đề cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống tương thần tương ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

Với ý nghĩa nhân văn và tầm quan trọng như trên thì công tác tổ chức và hoạt động của tổ CTXH BVMTW cần được nâng tầm tương xứng: Tổ CTXH hay Phòng CTXH nếu có trong tương lai cần đáp ứng tốt các chức năng nhiệm vụ được hướng dẫn trong thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế, phải là phòng đa ngành: có khối chuyên môn nghiệp vụ Y, nghiệp vụ CTXH, cử nhân báo chí, KTV phim ảnh. Ngoài việc quản lý, điều phối nguồn lực trợ giúp các đối tượng chính sách, người bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn tham gia quản trị trang website của BV và tham gia quản lý thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, quan hệ công chúng, báo chí… Hỗ trợ toàn diện cho người bệnh về các nhu cầu xã hội như đặt các thùng thu gom đồ dùng thất lạc- thùng từ thiện, hỗ trợ thủ tục hành chính, BHYT…Hoạt động CTXH cộng đồng với các chuyến đi khám sàng lọc, phục vụ cho người có công với cách mạng lồng ghép với công tác chỉ đạo tuyến, tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực CTXH trong y tế.

Trong điều kiện của một bệnh viện chuyên khoa, cơ sở vật chất và con người còn hạn hẹp, thiếu nhân lực được đào tạo chính qui…Giám đốc Bệnh viện giao nhiệm cho các phòng ban tiếp tục tham mưu, chấn chỉnh công tác tổ chức, đa dạng hóa các hoạt động …để đưa CTXH trong bệnh viện lên tầm cao mới  và hy vọng CTXH sẽ có bước chuyển mình khởi sắc rõ nét trong năm 2020.

 

83536 Go top