Hưởng ứng ngày An toàn Người bệnh thế giới 17/09/2019 

Những sai sót trong y khoa là điều rất khó tránh khỏi, song điều quan trọng là xử lý tai biến ấy như thế nào để tránh những sai sót đáng tiếc khác có thể xảy ra tiếp theo. Ngày 17/09/2019 năm nay được WHO được gọi là Ngày An toàn Người Bệnh Thế Giới nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết để đưa an toàn người bệnh( ATNB) thành ưu tiên hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu

ATNB hướng tới chăm sóc sức khỏe nhưng trước hết không làm tổn hại thêm cho họ. Trước hết là phòng ngừa tổn thương, hạn chế tai biến y khoa. Tại các nước phát triển có tới 10% người bệnh bị tổn thương khi đi khám chữa bệnh. Ở các nước nghèo và đang phát triển có tới 2,6 triệu ca tử vong mỗi năm do sự cố y khoa.

Cần phải có sự cởi mở, công khai sai sót y khoa để khắc phục. Theo một nghiên cứu của Châu Á, “Cởi mở thông tin về sai sót” của bệnh viện chỉ có 41,2%, thấp nhất trong các lĩnh vực và các bệnh viện khác trên thế giới. I-Chi Chen và cộng sự tại Đài Loan cho rằng người Châu Á có nền văn hoá “tôn sư, trọng đạo” nên nhân viên có khuynh hướng tuân thủ lãnh đạo tuyệt đối. Thêm nữa, thói quen ngại phát biểu trước đám đông, không dám có ý kiến cá nhân khi có sự việc không đúng xảy ra. Do đó, việc cởi mở thông tin về các sai sót thường sẽ không được đánh giá một cách khách quan và chính xác.

Hiện nay, an toàn người bệnh (ATNB) là vấn đề sức khoẻ cộng đồng mang tính toàn cầu ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của quốc gia. Tổ chức An toàn người bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập năm 2004 kích hoạt nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện sự an toàn chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân. Nghiên cứu về văn hoá an toàn người bệnh là khảo sát các đối tượng thích hợp nhằm cung cấp những phản hồi về hệ thống chăm sóc sức khoẻ. Từ đó đưa ra những biện pháp cải tiến vấn đề chuyên biệt đã được xác định. Đánh giá văn hoá an toàn tại bệnh viện là giai đoạn đầu của phát triển văn hoá an toàn.

Đánh giá văn hoá an toàn người bệnh cho phép các Bộ, ngành về chăm sóc sức khoẻ có cái nhìn rõ ràng các khía cạnh an toàn người bệnh cần được giải quyết kịp thời, giúp các bệnh viện - đơn vị chăm sóc sức khoẻ xác định những vấn đề an toàn bệnh nhân còn tồn tại, đồng thời làm tiêu chuẩn chấm điểm cho các bệnh viện khác. Môi trường cởi mở và “không đổ lỗi” là điều kiện tối thiểu để xây dựng văn hóa ATNB. Toàn thể CBCC Bệnh viện Măt TƯ nhiệt liệt hưởng ứng Ngày an toàn người bệnh thế giới với khẩu hiệu” Hãy nói ra vì sự an toàn của người bệnh”.

Dự kiến ngày 19/9/2019 các hoạt động hưởng ứng sẽ đồng loạt diễn ra tại BVMTW với trang trí pano, khẩu hiệu áp phích kèm theo chương trình văn nghệ, báo cáo tổng kết vì an toàn người bệnh, tổng kết tập huấn vệ sinh tay, tập huấn thông tư 43/2018/TT-BYT về phòng ngừa sự cố y khoa tại các cơ sở khám chữa bệnh.

3758 Go top

Chúc mừng năm mới 2019