Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc mắt trẻ em Việt Nam thông qua tăng cường hợp tác với Bệnh viện Mắt TW” 

Chiều ngày 29/1/2019 Bệnh viện Mắt TW phối hợp với Orbis tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc mắt trẻ em Việt Nam thông qua tăng cường hợp tác với Bệnh viện Mắt TW” gọi tắt là dự án 4524. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, trưởng ban quản lý dự án; bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng đại diện Orbis Việt Nam, các khoa phòng, cán bộ tham gia dự án đã tới dự Hội thảo

Dự án 4524 được triển khai từ năm 2014 nhằm mục đích nâng cao năng lực Bệnh viện Mắt TW trong chăm sóc mắt trẻ em, an toàn, có chất lượng cao; chuẩn hóa thực hành và tư vấn chính sách hỗ trợ chăm sóc mắt trẻ em tại Việt Nam. Dự án bao gồm 4 mục tiêu cụ thể: 1. Tăng cường năng lực chuyên môn về chăm sóc mắt trẻ em. 2. Xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ nhãn nhi. 3. Hỗ trợ xây dựng môi trường chính sách. 4. Tăng cường năng lực quản lý của Bệnh viện Mắt TW. Sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt được các kết quả to lớn, có tác động ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc mắt trẻ em, góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc mắt trẻ em trong hệ thống chăm sóc mắt toàn quốc thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hệ thống quản lý chất lượng và vận động chính sách. Đặc biệt lần đầu tiên bộ tài liệu chăm sóc mắt trẻ em bằng tiếng Việt được biên soạn theo chương trình đào tạo của Hội đồng Nhãn khoa quốc tế ICO, có chất lượng cao được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong tất cả các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp đánh giá cao dự án 4524. Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp còn cho rằng dự án đã tạo ra nhận thức mới về công tác chăm sóc mắt trẻ em trong lãnh đạo ngành y tế, lãnh đạo các cơ sở nhãn khoa, các thầy thuốc nhãn nhi cũng như trong cộng đồng. Thông qua dự án, ngành Nhãn khoa đã xây dựng được hệ thống chăm sóc mắt trẻ em vững chắc trong toàn quốc, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế cũng như nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện. Thay mặt lãnh đạo ngành Nhãn khoa và Bệnh viện mắt TW, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Tổ chức Orbis trong suốt thời gian qua, cam kết Bệnh viện mắt TW sẽ tiếp tục đồng hành và là đối tác tin cậy của Orbis trong những chặng đường tiếp theo.

 

8676 Go top

Chúc mừng năm mới 2019