Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế năm 2018 làm việc tại Bệnh viện Mắt TW 

Thực hiện quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, ngày 8/1/2019 đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế do Ths. Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục QLKCB làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Bệnh viện Mắt TW

Đón đoàn có PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp – Giám đốc bệnh viện, toàn thể Ban Giám đốc, đoàn kiểm tra bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng. Sau khi nghe BS.TS. Phạm Ngọc Đông – Phó Giám đốc bệnh viện trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, đoàn kiểm tra đã chia thành các tổ kiểm tra, đánh giá 79/83 tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và các văn bản hướng dẫn đánh giá do Bộ Y tế ban hành.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực, trên tinh thần công tâm, khách quan, chiều cùng ngày đoàn đã họp, thảo luận và tổng kết các kết quả kiểm tra. Ths. Cao Hưng Thái thay mặt đoàn đã đánh giá xuất sắc các kết quả hoạt động năm 2018 của bệnh viện Mắt TW với tổng điểm 4.16. Điều này được thể hiện đồng bộ trên các mặt hoạt động. Các tiêu chí chuyên môn tăng và vượt kế hoạch. Các tiến bộ khoa học công nghệ, các phương pháp điều trị mới được ứng dụng, triển khai mạnh mẽ. Công tác Chỉ đạo tuyến, Đào tạo-NCKH, Hợp tác quốc tế ngày càng đẩy mạnh hiệu quả, xứng đáng vai trò của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành cả nước. Đời sống CBVC được cải thiện, cảnh quan môi trường, thái độ ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh có sự thay đổi đáng kể.  Hoạt động triển khai nhận diện thương hiệu hiện diện trong từng khoa phòng, thái độ nhân viên y tế thân thiện, xứng đáng để các đơn vị bạn học tập. Ngoài ra Ths. Cao Hưng Thái cũng đề nghị Bệnh viện chú ý các ý kiến góp ý của đoàn, có đề xuất với lãnh đạo khoa, phòng, bệnh viện có giải pháp, đưa vào chương trình 2019, khắc phục ngay trong quý I. Bệnh viện cũng cần quan tâm tới quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng văn hóa chất lượng, có kế hoạch sớm thành lập phòng quản lý chất lượng bệnh viện cũng như có cơ chế riêng để phát huy hết năng lực của cán bộ.

Thay mặt bệnh viện, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp nhấn mạnh sự cần thiết của chủ trương kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh của lãnh đạo Bộ Y tế, coi đây là cơ hội để bệnh viện tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng cũng như có giải pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp bày tỏ lòng biết ơn đến sự đánh giá sát sao, khách quan của đoàn kiểm tra, cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên trong đoàn giúp xây dựng bệnh viện Mắt TW ngày càng phát triển.

 

Hòa Long

7671 Go top

Chúc mừng năm mới 2019