Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp tục triển khai phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên bệnh viện phòng chống dịch bệnh COVID-19 

Chuẩn bị cho tuần cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ 23-30/3/2020, chiều ngày 21/3 Bệnh viện Mắt TW tiếp tục triển khai phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên bệnh viện. Đây là lần thứ 5 bệnh viện thực hiện khử khuẩn kể từ khi dịch bệnh bùng phát.