Video - SHKH ngày 25/09/2019 

Gây mê an toàn cho phẫu thuật trong ngày