Video - SHKH ngày 16/10/2019 

Laser induced macular hole Ths.Bs Bui Viet Hung
Chúc mừng năm mới 2019