Thông báo về việc chuyển đổi từ Chứng nhận đào tạo liên tục sang Chứng chỉ đào đào tạo liên tục cho học viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo từ năm 2008 đến năm 2016 

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý khoa học - đào tạo sẽ tổ chức đợt kiểm tra các chương trình cập nhật giúp chuyển đổi các văn bằng từ chứng nhận đào tạo liên tục sang chứng chỉ đào tạo liên tục cho các đối tượng học viên trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2016 có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn của khóa học.
 
Học viên nào có nhu cầu chuyển đổi xin nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Quàn lý khoa học & đào tạo như sau:
 
1. Đơn xin chuyển đổi văn bằng (ghi rõ tên khóa học, thời gian học, số chứng nhận, ngày cấp chứng nhận đào tạo liên tục)
2. Giấy giới thiệu của cơ quan/ đơn vị công tác
3. Bản gốc Chứng nhận đào tạo liên tục đã được Bệnh viện Mắt Trung ương cấp
4. Ảnh 4 x6: 02 cái (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, đơn vị công tác vào mặt sau 2 ảnh)
5. Lệ phí : 5.000.000 đ/học viên/ lần thi chuyển đổi
 
* Lưu ý: Những học viên nào không xuất trình được  Bản gốc Chứng nhận đào tạo liên tục thì Bệnh viện Mắt Trung ương không có trách nhiệm chuyển đổi văn bằng cho học viên đó.
1470 Go top

Chúc mừng năm mới 2019