Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa 1 

Theo kế hoạch đào tạo Nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo tổ chức lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa 1 (từ tháng 05 – 08/2019).

Theo kế hoạch đào tạo Nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo tổ chức lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa 1 (từ tháng 05 – 08/2019).

Khai giảng: Dự kiến vào ngày 20/05/2019.

Học phí: 15.000.000 VNĐ/khóa học/học viên.

Thời gian học: 4 tháng tập trung.

Đối tượng: Bác sỹ đã tốt nghiệp định hướng chuyên khoa mắt.

Khóa học Chẩn đoán hình ảnh bao gồm 05 học phần (như bảng), khi tham gia khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo toàn bộ 05 học phần.

Ngoài ra:

  1. Đối với học viên đã có chứng chỉ của học phần nào, không bắt buộc tham gia và đóng phí cho học phần đó, đề nghị học viên đăng ký & nộp bản sao có công chứng của chứng chỉ đã có cho quản lý lớp học.
  2. Đối với học viên có nhu cầu tham gia một trong replica 5 học phần, yêu cầu đăng ký với phòng Quản lý khoa học và đào tạo trước thời gian mở lớp ít nhất 02 tuần, học phí riêng lẻ từng học phần như sau:

STT

Thời điểm mở lớp

Học phần

Thời gian

Học phí riêng từng học phần

1

Tháng 5/2019

Chuyên đề siêu âm A-B

05 tuần

7.000.000 đ

2

Tháng 7/2019

Chuyên đề X Quang

02 tuần

2.000.000 đ

3

Tháng 7/2019

Chuyên đề OCT

02 tuần

2.000.000 đ

4

Tháng 8/2019

Chuyên đề Thị trường

02 tuần

2.000.000 đ

5

Tháng 8/2019

Chuyên đề chụp mạch huỳnh quang

04 tuần

5.000.000 đ

Sau khi kết thúc từng học phần, học viên sẽ được kiểm tra và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục về chẩn đoán hình ảnh mỗi học phần.

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo đăng ký trước ngày 10/05/2019 (Yêu cầu học viên đăng ký học ghi rõ tên, tuổi, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ).

Liên hệ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.3822.8956.

78721 Go top