Thông báo Tuyển sinh các chuyên đề thuộc lớp Chẩn đoán hình ảnh khóa 1 

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo đã tổ chức khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh khóa I vào ngày 20/05/2019, khóa học bao gồm 5 học phần và kéo dài trong thời gian 4 tháng (từ tháng 05 – 09/2019).

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo đã tổ chức khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh khóa I vào ngày 20/05/2019, khóa học bao gồm 5 học phần và kéo dài trong thời gian 4 tháng (từ tháng 05 – 09/2019).

Đối với học viên có nhu cầu tham gia 1 trong 5 học phần, yêu cầu đăng ký với phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo trước thời gian mở lớp ít nhất 02 tuần, thời gian tổ chức và học phí riêng lẻ của từng học phần chuyên đề như sau:

STT

Thời điểm mở lớp

Học phần

Thời gian

Học phí riêng từng học phần

1

20/05 – 21/06/2019

Chuyên đề siêu âm A-B

05 tuần

7.000.000 đ

2

24/06 – 05/07/2019

Chuyên đề X Quang

02 tuần

2.000.000 đ

3

08/07 – 19/07/2019

Chuyên đề Thị trường

02 tuần

2.000.000 đ

4

22/07 – 02/08/2019

Chuyên đề OCT

02 tuần

2.000.000 đ

5

05/08 – 05/09/2019

Chuyên đề chụp mạch huỳnh quang

04 tuần

5.000.000 đ

Sau khi kết thúc từng học phần chuyên đề, học viên sẽ được kiểm tra và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục cho mỗi học phần.

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo gửi đăng ký tham gia khóa học về Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.3822.8956.

(Yêu cầu học viên đăng ký học ghi rõ tên, tuổi, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ).

 

54026 Go top

Chúc mừng năm mới 2019