Thông báo nhập học lớp Phẫu thuật phaco nâng cao (từ ngày 09 - 11/01/2018) 

Hình thức đào tạo: Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt Trung Ương trong 03 ngày liên tục (từ ngày 09 - 11/01/2018). Đối tượng đào tạo: Học viên đã được Bệnh viện Mắt Trung Ương cấp Chứng chỉ (PTV phaco độc lập) hoặc Chứng nhận đào tạo liên tục về phẫu thuật phaco.

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung Ương xin thông báo về việc mở lớp Phẫu thuật phaco nâng cao như sau:

I. Hình thức đào tạo

Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt Trung Ương trong 03 ngày liên tục (từ ngày 09 - 11/01/2018).

II. Đối tượng đào tạo

Học viên đã được Bệnh viện Mắt Trung Ương cấp Chứng chỉ (PTV phaco độc lập) hoặc Chứng nhận đào tạo liên tục về phẫu thuật phaco.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì hồ sơ A4 gồm đầy đủ các giấy tờ xếp theo thứ tự được liệt kê ở bìa túi hồ sơ như sau:

  1. Đơn xin học
  2. Bản sao có công chứng Chứng chỉ hoặc Chứng nhận Phẫu thuật phaco đã được cấp
  3. Giấy giới thiệu của cơ quan hoặc Bản cam kết của học viên không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bất cứ đơn vị nào khi đi học
  4. 02 ảnh 4x6: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, cơ quan công tác...
  5. Học phí: 5.000.000 đ/khóa học (Năm triệu đồng).

Nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo (H.703), Bệnh viện Mắt Trung Ương, 85 Bà Triệu, Hà Nội, Tell: 024.3822.8956

Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ nộp đầy đủ giấy tờ.

4511 Go top

Chúc mừng năm mới 2019