Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo quý 3, 4 năm 2017 

Theo Kế hoạch đào tạo Nhãn khoa năm 2017, vào quý 3 và quý 4 năm 2017 Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tuyển sinh một số lớp học sau:

Lớp đào tạo

Thời gian

Học phí (đ)

Khai giảng dự kiến

Lớp phẫu thuật Dịch kính võng mạc khóa 9

4 tháng

25.000.000

Tháng 8

Lớp phẫu thuật Glôcôm nâng cao khóa 1

3 tháng

15.000.000

Tháng 8

Lớp chuyên đề phẫu thuật Tạo hình- Thẩm mỹ khóa 6

3 tháng

15.000.000

Tháng 8

Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa 11

6 tuần

7.000.000

Tháng 8

Lớp Khám nghiệm cận lâm sàng và đánh giá chức năng thị giác khóa 1

2 tháng

15.000.000

Tháng 9

Lớp chuyên đề Mắt trẻ em khóa 2

3 tháng

15.000.000

Tháng 9

Lớp Mài lắp kính khóa 7

1 tháng

8.000.000

Tháng 9

Lớp chuyên đề Glôcôm cơ bản khóa 1

1 tháng

6.000.000

Tháng 9

Lớp chuyên đề Khúc xạ khóa 25

3 tháng

12.000.000

Tháng 10

Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa 12

6 tuần

7.000.000

Tháng 10

Lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 37

6 tháng

12.000.000

Tháng 11

Lớp Mài lắp kính khóa 8

1 tháng

8.000.000

Tháng 12

 

Nội dung lớp Khám nghiệm cận lâm sàng và đánh giá chức năng thị giác: Kĩ thuật thực hiện Siêu âm A & siêu âm B. Đọc và phân tích tổn thương cơ bản của dịch kính, võng mạc, hắc mạc, hốc mắt. Tổng quan về bệnh lý glôcôm, cách đo thị trường và cách đọc tổn thương trong bệnh lý glôcôm và  các bệnh lý thị thần kinh. Kĩ thuật chụp và cách đọc OCT trong bệnh lý glôcôm và bệnh lý đáy mắt. Kỹ thuật chụp mạch huỳnh quang và chụp mạch ICG. Bệnh học một số bệnh lý dịch kính võng mạc và phân tích tổn thương trên kết quả CMHQ & ICG.

Nội dung lớp điều trị Glôcôm cơ bản: Học viên được giảng cách khám bệnh nhân, triệu chứng, chẩn đoán và sơ lược về điều trị của glôcôm góc đóng/góc mở, glôcôm thứ phát và các hình thái glôcôm đặc biệt … được thành hành phẫu thuật tại wetlab và được giảng viên hướng dẫn, kèm cặp lâm sàng về cách đọc thị trường, OCT, đánh giá gai thị, đo và đánh giá nhãn áp.

Nội dung lớp phẫu thuật Glôcôm nâng cao: học đánh giá tiến triển của bệnh glôcôm trên thị trường, OCT; cơ chế và cập nhật điều trị glôcôm góc đóng/mở, các phẫu thuật điều trị, theo dõi và quản lý bệnh nhân … học viên được hướng dẫn & kèm cặp thực hành phẫu thuật cắt bè + cắt mống mắt chu biên, laser mống mắt chu biên, quang đông thể mi …

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, 

2738 Go top

Chúc mừng năm mới 2019