Mẫu đơn đăng ký hiến tặng Giác Mạc 

Hiến tặng Giác Mạc, ánh sáng cho người mù.

Download Mẫu đăng ký hiến tặng Giác Mạc ở dưới: 

 Đơn tự nguyện Hiến GM.doc

1947 Go top

Chúc mừng năm mới 2019