Tuần thứ 21 - từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019
< Tuần 21 2019 >
Thứ Hai, Ngày 20/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

8h30 – Phòng khám A -A.204

Hội chẩn bệnh nhân do báo Dân trí bảo trợ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT,

Ban TTTT,

Tổ CTXH

Ban TTTT, Tổ CTXH; Các khoa: KGM, MTE, ĐM, PTHSCC, CĐHA

09h00 – H.701

Khai giảng lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa I

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH&ĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

Ths. Hoàng Xuân Hương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - KGM

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa KGM đối với CN.Nguyễn Kim Oanh

Ths. Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

KGM

CBVC khoa KGM

Thứ Ba, Ngày 21/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h45 – A.203

Làm việc với Công ty Bayer

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH&ĐT, Dược, ĐN

9h30 – A.308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

PGS.TS. Hà Huy Tài

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ khóa 9

 

TS. Hoàng Cương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

 

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – Glôcôm

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa Glôcôm đối với CN.Trần Thanh Trúc

Ths. Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

Glôcôm

CBVC khoa Glôcôm

15h30 – A.308

Họp HĐXD HSYC gói thầu máy chấm công tự động

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Tư, Ngày 22/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D.701

Sinh hoạt khoa học, Thuyết trình chuyên gia Hàn Quốc GS.Syn-Ho Do “Trí tuệ nhân tạo và phương pháp teleophthalmology liên quan đến hình ảnh võng mạc“ – Công ty DoAI Inc

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h00 – A.308

Họp HĐXD HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải năm 2019 

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

Ths. Cù Thanh Phương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Báo cáo đề tài cấp cơ sở của Ths.Nguyễn Đình Luyến

GS. Nguyễn Thụ

HCQT

Các thành viên HĐ

15h30 – A.308

Họp HĐXT thông qua kết quả chấm thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện năm 2019  

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

 

     

 

Thứ Năm, Ngày 23/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ khóa 9

TS. Hoàng Cương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

15h00

 

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

 

Ths. Nguyễn Đức Thành

 

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

16h00 – A.308

Họp HĐ thẩm định HSYC gói thầu máy chấm công tự động

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Sáu, Ngày 24/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H.601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D.701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KBNT

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

 

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

 

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00 – D.701

Họp BCH Đoàn TN mở rộng

Ths. Trần Thu Hương

HCQT

BCH Đoàn, Bí thư các Chi đoàn

16h00 – A.308 Họp HĐ thẩm định kết quả chấm thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện năm 2019 PGS.TS. Cung Hồng Sơn
HCQT
Các thành viên HĐ

 

Thứ Bảy, Ngày 25/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 20/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

8h30 – Phòng khám A -A.204

Hội chẩn bệnh nhân do báo Dân trí bảo trợ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT,

Ban TTTT,

Tổ CTXH

Ban TTTT, Tổ CTXH; Các khoa: KGM, MTE, ĐM, PTHSCC, CĐHA

09h00 – H.701

Khai giảng lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa I

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH&ĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

Ths. Hoàng Xuân Hương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - KGM

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa KGM đối với CN.Nguyễn Kim Oanh

Ths. Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

KGM

CBVC khoa KGM

Thứ Ba, Ngày 21/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h45 – A.203

Làm việc với Công ty Bayer

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH&ĐT, Dược, ĐN

9h30 – A.308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

PGS.TS. Hà Huy Tài

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ khóa 9

 

TS. Hoàng Cương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

 

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – Glôcôm

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa Glôcôm đối với CN.Trần Thanh Trúc

Ths. Trịnh Thị Hồng Lý

TCCB

Glôcôm

CBVC khoa Glôcôm

15h30 – A.308

Họp HĐXD HSYC gói thầu máy chấm công tự động

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Tư, Ngày 22/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h15 – D.701

Sinh hoạt khoa học, Thuyết trình chuyên gia Hàn Quốc GS.Syn-Ho Do “Trí tuệ nhân tạo và phương pháp teleophthalmology liên quan đến hình ảnh võng mạc“ – Công ty DoAI Inc

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h00 – A.308

Họp HĐXD HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải năm 2019 

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

Ths. Cù Thanh Phương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Báo cáo đề tài cấp cơ sở của Ths.Nguyễn Đình Luyến

GS. Nguyễn Thụ

HCQT

Các thành viên HĐ

15h30 – A.308

Họp HĐXT thông qua kết quả chấm thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện năm 2019  

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

 

     

 

Thứ Năm, Ngày 23/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ khóa 9

TS. Hoàng Cương

HCQT QLKH&ĐT

Học viên tham gia khóa học

15h00

 

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

 

Ths. Nguyễn Đức Thành

 

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

16h00 – A.308

Họp HĐ thẩm định HSYC gói thầu máy chấm công tự động

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Sáu, Ngày 24/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H.601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D.701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KBNT

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

 

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

 

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00 – D.701

Họp BCH Đoàn TN mở rộng

Ths. Trần Thu Hương

HCQT

BCH Đoàn, Bí thư các Chi đoàn

16h00 – A.308 Họp HĐ thẩm định kết quả chấm thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện năm 2019 PGS.TS. Cung Hồng Sơn
HCQT
Các thành viên HĐ

 

Thứ Bảy, Ngày 25/05/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 26/05/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019