Tuần thứ 33 - từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019
< Tuần 33 2019 >
Thứ Hai, Ngày 12/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30 – A.308

Họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKHĐT

Các thành viên trong HĐ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tập huấn Khúc xạ khóa 2

Khoa Khúc xạ

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – H.702

Kiểm tra thực hành tại Wetlab lớp Phẫu thuật Mộng khóa 12

Ths. Đặng Minh Tuệ

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

14h00 – A. 308

Tiếp bệnh nhận và gia đình

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH

KHTH, PGS Văn, TS. Cung, BS Hiền (TM), TS. Quý, TM

Thứ Ba, Ngày 13/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa KGM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – A. 308

Họp Tổ xây dựng giá

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH

PGĐ Thành, TCKT, KHTH, Khoa KCBTYC

Thứ Tư, Ngày 14/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 203

Làm việc với ông Yanagibori Takuya – Tổng Giám đốc Công ty SEED Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

ĐN

BGĐ, ĐN, KX

13h15 – D. 701

Hộ thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường (DME) và tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO)“ – BVMTW và Cty TNHH BAYER phối hợp tổ chức

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

Thứ Năm, Ngày 15/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - A. 308

Họp Đoàn đánh giá kiểm tra chất lượng Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng Bệnh viện

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 16/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa Dược

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

14h00 – A. 308

Họp xét giải tài trợ của các nhà tài trợ HNN 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

BGĐ, thành viên Tiểu ban 3 – BTC HNN và các nhà tài trợ

16h00 – D.701

Lễ thảo thuận hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung Ương & Trường ĐH Y Hà Nội

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp

QLKHĐT

HCQT

Đại biểu có giấy mời

Thứ Bảy, Ngày 17/08/2019

THỨ/

NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Thứ 7

17/8

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

                                                             

Thứ Hai, Ngày 12/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30 – A.308

Họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKHĐT

Các thành viên trong HĐ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tập huấn Khúc xạ khóa 2

Khoa Khúc xạ

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – H.702

Kiểm tra thực hành tại Wetlab lớp Phẫu thuật Mộng khóa 12

Ths. Đặng Minh Tuệ

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

14h00 – A. 308

Tiếp bệnh nhận và gia đình

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH

KHTH, PGS Văn, TS. Cung, BS Hiền (TM), TS. Quý, TM

Thứ Ba, Ngày 13/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa KGM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – A. 308

Họp Tổ xây dựng giá

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH

PGĐ Thành, TCKT, KHTH, Khoa KCBTYC

Thứ Tư, Ngày 14/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 203

Làm việc với ông Yanagibori Takuya – Tổng Giám đốc Công ty SEED Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

ĐN

BGĐ, ĐN, KX

13h15 – D. 701

Hộ thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường (DME) và tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO)“ – BVMTW và Cty TNHH BAYER phối hợp tổ chức

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

Thứ Năm, Ngày 15/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - A. 308

Họp Đoàn đánh giá kiểm tra chất lượng Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng Bệnh viện

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 16/08/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa Dược

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

14h00 – A. 308

Họp xét giải tài trợ của các nhà tài trợ HNN 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

BGĐ, thành viên Tiểu ban 3 – BTC HNN và các nhà tài trợ

16h00 – D.701

Lễ thảo thuận hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung Ương & Trường ĐH Y Hà Nội

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp

QLKHĐT

HCQT

Đại biểu có giấy mời

Thứ Bảy, Ngày 17/08/2019

THỨ/

NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Thứ 7

17/8

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

                                                             

Chủ nhật, Ngày 18/08/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019