Tuần thứ 49 - từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019
< Tuần 49 2019 >
Thứ Hai, Ngày 02/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

0h930  – H.701

Khai giảng lớp Phẫu thuật phaco cơ bản khóa 19

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – A.308

Thẩm định hồ sơ ĐXTC gói thầu 01: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐTĐ

Thứ Ba, Ngày 03/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 – A. 203

Họp Đảng ủy

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đảng ủy viên

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Bùi Thị Vân Anh

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình Thẩm mỹ

TS. Đinh Viết Nghĩa

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – D.701

Đào tạo sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử             e-office trên máy tính

CNTT

HCQT

CNTT

Theo danh sách đã gửi về các khoa phòng

Thứ Tư, Ngày 04/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

10h00 – D.502

Mở thầu mua thuốc bổ sung lần 2 năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

Dược

Thành viên Hội đồng và các Nhà thầu

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Việt “Những thách thức trong điều trị đục T3 ở trẻ em“  -

TS. Nguyễn Xuân Tịnh

PGS. Vũ Thị Bích Thủy

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

Ths. Nguyễn Thu Trang

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – H.601

Đào tạo sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử             e-office trên máy tính

CNTT

HCQT

CNTT

Theo danh sách đã gửi về các khoa phòng

Thứ Năm, Ngày 05/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – Chi bộ

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ

Bí thư

 

Đảng viên

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

PGS. Hà Huy Tài

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – H.601

Đào tạo sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử             e-office trên máy tính

CNTT

HCQT

CNTT

Theo danh sách đã gửi về các khoa phòng

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 06/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H.601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KBTYC

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

8h30 – H. 701

Trao chứng chỉ cho học viên Lào

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

 

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

CN. Vũ Bá Hòa

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – A.308

Họp HĐXT XD HSMT gói thầu: mua sắm TTB và gói: sửa chữa, bảo dưỡng TTB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐXT

Thứ Bảy, Ngày 07/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 02/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

0h930  – H.701

Khai giảng lớp Phẫu thuật phaco cơ bản khóa 19

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CT.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – A.308

Thẩm định hồ sơ ĐXTC gói thầu 01: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐTĐ

Thứ Ba, Ngày 03/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 – A. 203

Họp Đảng ủy

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đảng ủy viên

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Bùi Thị Vân Anh

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình Thẩm mỹ

TS. Đinh Viết Nghĩa

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – D.701

Đào tạo sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử             e-office trên máy tính

CNTT

HCQT

CNTT

Theo danh sách đã gửi về các khoa phòng

Thứ Tư, Ngày 04/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

10h00 – D.502

Mở thầu mua thuốc bổ sung lần 2 năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

Dược

Thành viên Hội đồng và các Nhà thầu

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Việt “Những thách thức trong điều trị đục T3 ở trẻ em“  -

TS. Nguyễn Xuân Tịnh

PGS. Vũ Thị Bích Thủy

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

Ths. Nguyễn Thu Trang

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – H.601

Đào tạo sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử             e-office trên máy tính

CNTT

HCQT

CNTT

Theo danh sách đã gửi về các khoa phòng

Thứ Năm, Ngày 05/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – Chi bộ

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ

Bí thư

 

Đảng viên

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

PGS. Hà Huy Tài

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – H.601

Đào tạo sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử             e-office trên máy tính

CNTT

HCQT

CNTT

Theo danh sách đã gửi về các khoa phòng

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 06/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H.601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KBTYC

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

8h30 – H. 701

Trao chứng chỉ cho học viên Lào

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

 

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

CN. Vũ Bá Hòa

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – A.308

Họp HĐXT XD HSMT gói thầu: mua sắm TTB và gói: sửa chữa, bảo dưỡng TTB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐXT

Thứ Bảy, Ngày 07/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 08/12/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019