LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 20 - từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021
Thứ Hai, Ngày 10/05/2021
Thứ Ba, Ngày 11/05/2021
Thứ Tư, Ngày 12/05/2021
Thứ Năm, Ngày 13/05/2021
Thứ Sáu, Ngày 14/05/2021
Thứ Bảy, Ngày 15/05/2021
Chủ nhật, Ngày 16/05/2021