LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 16 - từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021
Thứ Hai, Ngày 12/04/2021
Thứ Ba, Ngày 13/04/2021
Thứ Tư, Ngày 14/04/2021
Thứ Năm, Ngày 15/04/2021
Thứ Sáu, Ngày 16/04/2021
Thứ Bảy, Ngày 17/04/2021
Chủ nhật, Ngày 18/04/2021