Kế hoạch đào tạo Nhãn khoa năm 2018 

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung Ương năm 2018 (Quyển Chương trình đào tạo Nhãn khoa năm 2018) các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên. Các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, chức vụ, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ) bằng đường công văn/thư tín về địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo

Bệnh viện Mắt TW, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.38228956.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT TW NĂM 2018
TT Thời điểm Nội dung đào tạo Thời gian

Học phí dự

kiến/ khóa học

Đối tượng

tham gia học

Đơn vị và CB

chịu trách nhiệm

1 Th. 1

Lớp PT Phaco cơ bản K16

do BV Mắt TW tổ chức 

5 tháng 20.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS K.Trung)

+ Các Khoa 

2 Th. 1 Lớp Phaco nâng cao 3 ngày 5.000.000 đ    
3 Th. 3

Lớp Khúc xạ do

BV Mắt TW tổ chức K26

3 tháng 12.000.000 đ  

Phòng  ĐT (BS K.Trung) 

+ K. Khúc xạ 

4 Th. 3

Lớp chuyên đề PT

tạo hình- Thẩm mỹ khóa 7

3 tháng 15.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS Cương)

+ Khoa PT TH&TM

5 Th. 3 Lớp phẫu thuật Mộng khóa 8 3 tháng 15.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS Hồng)

+ Khoa Kết -GM

6 Th. 5 Lớp vi phẫu cơ bản 2 Tuần 5.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSĐK 

Phòng  ĐT (BS Hồng)

+ Trung tâm ĐT - CĐT

7 Th. 5

Lớp Phẫu Thuật

Dịch kính-Võng mạc K9

4 tháng 25.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS.Trang)
+ K. CT + K. ĐM
8 Th. 5

Lớp Điều trị một số

bệnh lý kết - giác mạc

2 tháng 15.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS Hồng)

+ Khoa Kết -GM

9 Th. 5

Lớp chuyên đề

Glôcôm cơ bản khóa 1

1 tháng 5.000.000 đ 

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt

Phòng  ĐT (BS Giang)

+ Khoa Glôcôm

10 Th. 5 Lớp chuyên đề OCT 2 Tuần 5.000.000 đ 

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt

Phòng  ĐT (BS Dũng)

+ Khoa CĐHA

11 Th. 6

Lớp chuyên đề

Siêu âm A, B khóa 14

6 Tuần 7.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt

Phòng  ĐT (BS Dũng)

+ Khoa CĐHA

12 Th. 6 Lớp chuyên đề Thị trường 2 Tuần 5.000.000 đ 

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt

Phòng  ĐT (BS Dũng)

+ Khoa CĐHA

13 Th. 6

Lớp Điều dưỡng

chuyên khoa Mắt khóa 38 

6 tháng 12.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

ĐDĐK hoặc YSĐK

chuyển đổi ĐD

Phòng  ĐT (BS Hồng)

+ Các Khoa

14 Th. 6

Lớp chuyên đề PT

tạo hình- Thẩm mỹ khóa 8

3 tháng 15.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS Cương)

+ Khoa PT TH&TM

15 Th. 7

Lớp chuyên đề

chụp mạch huỳnh quang

2 Tuần 5.000.000 đ 

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt

Phòng  ĐT (BS Dũng)

+ Khoa CĐHA

16 Th. 7

Lớp Mài lắp kính khóa 7

do BV Mắt TW tổ chức 

1 tháng 8.000.000  

Phòng  ĐT (BS K.Trung)

+ K. Khúc xạ + Phòng VT

17 Th. 7

Lớp đào tạo về

kỹ thuật tiểu phẫu khóa 3

1 tháng 5.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

ĐDCK, BSCK 

Phòng ĐT (BS Hồng)

+ Khoa khám bệnh

18 Th. 8

Lớp Khúc xạ do

BV Mắt TW tổ chức K27

3 tháng 12.000.000 đ  

Phòng  ĐT (BS K.Trung)

+ K. Khúc xạ 

19 Th. 8 Lớp chuyên đề ROP 3 tháng 15.000.000 đ 

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS.Trang)
+  K. MTE
20 Th. 9

Lớp chuyên đề

phẫu thuật sụp mi, tạo hình mí

2 tháng 10.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS Cương)

+ Khoa PT TH&TM

21 Th. 9

Lớp chuyên đề

Siêu âm A, B khóa 15

6 Tuần 7.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt

Phòng  ĐT (BS Dũng)

+ Khoa CĐHA

22 Th. 9

Lớp PT Phaco K17

do BV Mắt TW tổ chức 

5 tháng 20.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS K.Trung)

+ Các Khoa 

23 Th. 9 Lớp chuyên đề Đái tháo đường 2 tháng 10.000.000 đ 

Đã tốt nghiệp

BSCK mắt 

Phòng  ĐT (BS.Trang)
+  K. ĐM
24 Th. 10 Lớp Phaco nâng cao 3 ngày 5.000.000 đ    
25 Th. 12

Lớp Điều dưỡng

chuyên khoa Mắt khóa 39 

6 tháng 12.000.000 đ

Đã tốt nghiệp

ĐDĐK hoặc YSĐK

chuyển đổi ĐD

Phòng  ĐT (BS Hồng)

+ Các Khoa

_ Các lớp đào tạo về Simulator và Vi phẫu sẽ được mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên.
_ Các học viên có thể đăng ký học kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo yêu cầu.
_ Các tỉnh và các tổ chức có thể hợp tác đào tạo nếu đủ điều kiện mở lớp.
_ Thời điểm mở lớp có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng ký học. Do vậy học viên cần đăng ký sớm (ghi rõ họ tên, lớp học, cơ quan công tác, số điện thoại, văn bằng chứng chỉ hiện có ...)
7801 Go top

Chúc mừng năm mới 2019