Kế hoạch đào tạo năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung Ương 

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2020, các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2020, các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên. Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, chức vụ, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ) bằng đường công văn/thư tín về địa chỉ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.38228956.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT TW NĂM 2020
TT Thời điểm Nội dung đào tạo Thời gian Học phí dự kiến/khóa Đối tượng tham gia học Đơn vị và CB chịu trách nhiệm
1 Khóa 30: Tháng 03 - 05/2020
Khóa 31: Tháng 08 -10/2020
Lớp Khúc xạ 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ
2 Khóa 9: tháng 06/2020 Lớp Mài lắp kính 1 tháng 8.000.000 Đã tốt nghiệp ĐDĐK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ + Phòng VT
3 Khóa 2: Tháng 04/2020
Khóa 3: Tháng 09/2020
Tiêm Nội nhãn 2 Tuần 5.000.000 đ BSĐK Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hồng)
4 Khóa 2: Tháng 03/2020
Khóa 3: Tháng 09/2020
Lớp Vi phẫu cơ bản 1 tháng 5.000.000 đ BSĐK Phòng ĐT (Ths.Dũng + CN. Hồng) +Wetlab H.702
5 Khóa 42: 06-12/2020 Lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt 6 tháng 12.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK hoặc y sỹ đa khoa chuyển đổi ĐD Phòng ĐT (TS. Cương + CN. Hạnh + CN. Hồng) + Các Khoa
6 Khóa 1: Tháng 05-06/2020 Chuyên đề Võng mạc đái tháo đường     Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Trang + CN. Linh) +Khoa DKVM
7 Khóa 12: 07-10/2020 Lớp Phẫu Thuật Dịch kính-Võng mạc 4 tháng 25.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.K Trung + CN. Linh)
+ K. CT + K. DKVM
8 Khóa 2: Tháng 05-07/2020 Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh 3 tháng 18.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
9 Khóa 1: Tháng 07/2020 Lớp chuyên đề OCT 02 Tuần 3.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
10 Khóa 1: Tháng 08/2020 Lớp chuyên đề chụp mạch huỳnh quang 04 Tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa DKVM
11 Khóa 16: Tháng 10/2020 Lớp chuyên đề Siêu âm A, B 05 Tuần 8.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
12 Khóa 1: Tháng 11/2020 Lớp chuyên đề X-Quang - CT scanner - MRI 02 Tuần 3.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Chấn thương
13 Khóa 12: 03-05/2020
Khóa 13: 08-10/2020
Lớp chuyên đề PT tạo hình- Thẩm mỹ 3 tháng 20.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (TS.Cương + HS. Long + Ths. Ngọc) + Khoa PT TH&TM
14 Khóa 13: 02-04/2020
Khóa 14: 10-12/2020
Lớp phẫu thuật Mộng 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang - Ths. Dũng + Ths. Ngọc) + Khoa GM + Khoa KB&ĐTTYC
15 Khóa 1: Tháng 05/2020 Lớp chuyên đề Chẩn đoán chức năng 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths.Giang + Ths. Ngọc) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
16 Khóa 1: Tháng 09/2020 Lớp chuyên đề Thị trường 02 Tuần 4.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths.Giang - Ths. Dũng + Ths. Ngọc) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
17 Khóa 2: Tháng 03-05/2020
Khóa 3: Tháng 09-11/2020
Lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang - Ths. Dũng + Ths. Ngọc) + Khoa Glôcôm
18 Khóa 2: Tháng 08/2020 Lớp chuyên đề Glôcôm cơ bản 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang - Ths. Dũng + Ths. Ngọc) + Khoa Glôcôm
19 Khóa 1: Tháng 07/2020 Laser trong nhãn khoa 2 tháng 10.000.000 đ BSCK Phòng ĐT (Ths. K. Trung + Ths. Ngọc) + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
20 Khóa 3: Tháng 04/2020
Khóa 4: Tháng 09/2020
Lớp đào tạo về kỹ thuật tiểu phẫu 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDCK, BSĐK Phòng ĐT (Ths.Dũng + CN. Hồng) + Khoa khám bệnh&ĐTNT
21 Khóa 1: Tháng 05/2020 Tế bào học và vi sinh ứng dụng trong nhãn khoa 2 tuần 3.000.000 đ BSCK Phòng ĐT (Ths.Dũng + Ths. Ngọc) + Khoa Xét nghiệm
22 Khóa 1: Tháng /2020 Thực hành điều dưỡng khoa gây mê hồi sức 1 tháng 5.000.000 đ ĐDCK Phòng ĐT (Ths.Dũng + Ths. Giang + CN. Linh) +Khoa Gây mê hồi sức
23 Khóa 1: Phẫu thuật đường lệ 3 tháng 18.000.000 đ BSCK Phòng ĐT (TS. Cương + Ths. Dũng) + Khoa Chấn thương + Khoa Thẩm mỹ + Khoa Giác mạc
24 Khóa 20: Tháng 06 - 12/2020 Lớp PT Phaco cơ bản 6 tháng 25.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt và có chứng nhận học Simulator Phòng ĐT (Ths Hồng + CN. Hà) + Các Khoa
25 Mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên Lớp kèm cặp trên máy mô phỏng Simulator (lớp Phaco, Dịch kính võng mạc …) 1 tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths Hồng + CN. Hà ) + Phòng Simulator D.510
26 Lịch cụ thể của trường ĐH Y Hà Nội Lớp Bác sỹ Chuyên khoa Định hướng (liên kết với ĐH Y Hà Nội)     Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths. K Trung + Ths. Trang + CN. Linh) + Các Khoa
_ Các lớp đào tạo về Simulator và Vi phẫu sẽ được mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên.
_ Các học viên có thể đăng ký học kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo yêu cầu.
_ Các tỉnh và các tổ chức có thể hợp tác đào tạo nếu đủ điều kiện mở lớp.
_ Thời điểm mở lớp có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng ký học. Do vậy học viên cần đăng ký sớm (ghi rõ họ tên, lớp học, cơ quan công tác, số điện thoại, văn bằng chứng chỉ hiện có ...)
12102 Go top