Kế hoạch đào tạo năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung Ương 

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2019, các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên.

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2019 (xem mặt sau văn bản) các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên.

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, chức vụ, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ) bằng đường công văn/thư tín về địa chỉ Phòng Quản lý Khoa học – Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.38228956.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT TW NĂM 2019
TT Thời điểm Nội dung đào tạo Thời gian Học phí dự kiến/khóa Đối tượng tham gia học Đơn vị và CB chịu trách nhiệm
1 Khóa 18: Tháng 03 - 09/2019 Lớp PT Phaco cơ bản do BV Mắt TW tổ chức 5 tháng 20.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths Hồng + CN. Hà) + Các Khoa
2 Khóa 11: 06 - 11/2019 Lớp Phẫu Thuật Dịch kính-Võng mạc 4 tháng 25.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.K Trung + CN. Linh)
+ K. CT + K. ĐM
3 Khóa 9: 03-06/2019
Khóa 10: 09-11/2019
Lớp chuyên đề PT tạo hình- Thẩm mỹ 3 tháng 18.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (TS.Cương + CN. Linh) + Khoa PT TH&TM
4 Khóa 11: 02-04/2019
Khóa 12: 10-12/2019
Lớp phẫu thuật Mộng 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang + Ths. Ngọc) + Khoa Kết -GM + Khoa KCBTYC
5 Tháng 04 - 06/2019
Tháng 09-11/2019
Lớp chuyên đề Glôcôm     Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang + CN. Hà) + Khoa Glôcôm
6 Khóa 3: Tháng 06/2019
Khóa 4: Tháng 10/2019
Lớp đào tạo về kỹ thuật tiểu phẫu 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDCK, BSĐK Phòng ĐT (Ths.Dũng + BS. Thu) + Khoa khám bệnh
7 Khóa 28: Tháng 03 - 06/2019
Khóa 29: Tháng 08 -11/2019
Lớp Khúc xạ do BV Mắt TW tổ chức 3 tháng 12.000.000 đ   Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ
8 Khóa 8: tháng 7/2018 Lớp Mài lắp kính do BV Mắt TW tổ chức 1 tháng 8.000.000   Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ + Phòng VT
9 Khóa 1: Tháng 04 - 09/2019 Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh 4 tháng 15.000.000 đ   Phòng ĐT (Ths.Thu + Ths. Ngọc) + Khoa CĐHA
10 Khóa 15: Tháng 03/2019
Khóa 16: Tháng 08/2019
Lớp chuyên đề Siêu âm A, B 05 Tuần 7.000.000 đ   Phòng ĐT (Ths. Dũng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Chấn thương
11 Khóa 1: Tháng 04/2019 Lớp chuyên đề OCT 02 Tuần 2.000.000 đ   Phòng ĐT (CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa Đáy mắt
12 Khóa 1: Tháng 07/2019 Lớp chuyên đề Thị trường 02 Tuần 2.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Ngọc) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa Đáy mắt
13 Khóa 1: Tháng 07 - 08/2019 Lớp chuyên đề chụp mạch huỳnh quang 04 Tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Đáy mắt
14 Khóa 1: Tháng 05/2019 Lớp chuyên đề X Quang 02 Tuần 2.000.000 đ   Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Ngọc) + Khoa CĐHA + Khoa Chấn thương
15 Khóa 40: 03 - 09/2019 Lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt 6 tháng 12.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK hoặc y sỹ đa khoa chuyển đổi ĐD Phòng ĐT (TS. Cương + CN. Hạnh + BTV. Hồng) + Các Khoa
16 Khóa 1: Tháng 8-9/2019 Phẫu thuật Lệ mũi 4 tháng 20.000.000 đ BSCK TS. Cương + CN. Hà
17 Khóa 1: Tháng 04/2019
Khóa 2: Tháng 08/2019
Tiêm Nội nhãn 2 Tuần 2.000.000 đ BSĐK Ths. Thu + CN. Hạnh
18 Khóa 2: Tháng 04/2019
Khóa 3: Tháng 07/2019
Lớp Vi phẫu 1 tháng 5.000.000 đ BSĐK Ths. Hồng + CN. Hạnh
19 Khóa 1: Tháng 09/2019 Laser trong nhãn khoa 3 tháng 15.000.000 đ BSCK Ths. K. Trung + Ths. Ngọc
20 Khóa 1: Tháng 11/2019 Chuyên đề Đái tháo đường       Ths. Trang + CN. Linh
21 Mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên Lớp kèm cặp trên máy mô phỏng (lớp Phaco, Dịch kính võng mạc …) 1 tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths Hồng) + Phòng ĐT
22 Lịch cụ thể của trường ĐH Y Hà Nội Lớp Bác sỹ Chuyên khoa Định hướng (liên kết với ĐH Y Hà Nội)     Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (TS. K Trung + CN. Linh) + Các Khoa
_ Các lớp đào tạo về Simulator và Vi phẫu sẽ được mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên.
_ Các học viên có thể đăng ký học kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo yêu cầu.
_ Các tỉnh và các tổ chức có thể hợp tác đào tạo nếu đủ điều kiện mở lớp.
_ Thời điểm mở lớp có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng ký học. Do vậy học viên cần đăng ký sớm (ghi rõ họ tên, lớp học, cơ quan công tác, số điện thoại, văn bằng chứng chỉ hiện có ...)
5185 Go top

Chúc mừng năm mới 2019