Hướng tiếp cận cá thể hóa và chủ động trong điều trị cho bệnh nhân nAMD 

Hội thảo trực tuyến ngày 15.07 phối hợp giữa Bệnh viện Mắt TW và Công ty Bayer