Hội thảo khoa học: Hành trình mang đến "QUYỀN ĐƯỢC NHÌN THẤY” CHO BỆNH NHÂN PHÙ HOÀNG ĐIỂM DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (DME)" 

13:30 – 15:30, Thứ Tư, ngày 07/10/2020 Truyền hình trực tiếp từ Bệnh viện Mắt Trung Ương