Cụ bà 83 tuổi tự nguyện hiến tặng giác mạc 

Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2018