Cụ bà 83 tuổi tự nguyện hiến tặng giác mạc 

Chúc mừng năm mới 2019