HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC CẤP KHOA, PHÒNG NĂM 2020 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC CẤP KHOA, PHÒNG

NĂM 2020

 

1/ Thời gian tổ chức hội nghị

 • Từ 17/12/2020 – 18/12/2020.

2/ Chủ tọa hội nghị

 • Lãnh đạo khoa phòng và Tổ trưởng Công đoàn.
 • Thư ký : Do chủ tọa cử để ghi biên bản hội nghị.

3/ Nội dung hội nghị:

3.1. Tổng kết hoạt động Tổ công đoàn năm 2020, kế hoạch năm 2021.

3.2. Thảo luận về các hoạt động của Bệnh viện, của các bộ phận; chỉ tiêu hoạt động chuyên môn của khoa,phòng, của bệnh viện;  tham gia ý kiến về những vấn đề còn tồn tại; kiến nghị giải pháp, các biện pháp thực hiện công tác của các khoa, phòng, góp ý các quy chế của Bệnh viện.

3.3.Bầu đại biểu đi dự Hội nghị CBVC bệnh viện.

- Số lượng:  1/3 số lượng VC, người lao động của khoa phòng.

Bao gồm:

- Đại biểu đương nhiên: Lãnh đạo khoa phòng, bí thư chi bộ,điều dưỡng trưởng khoa, Đảng ủy viên, ủy viên Ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

- Viên chức, người lao động ưu tú có khả năng đóng góp ý kiến thảo luận về các hoạt động của Bệnh viện.

3.4. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (có hướng dẫn bình bầu thi đua đã ban hành).

- Bầu Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến.

- Đề xuất khen thưởng , Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.

- Đề xuất cán bộ, viên chức, người lao động, tập thể tiêu biểu có đủ điều kiện đề nghị khen thưởng bằng khen của Bệnh viện Mắt TW, bằng khen của Bộ Y tế, bằng khen Chính phủ....

- Đề xuất khen thưởng cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc  trong việc thực hiện kế hoạch  “ Đổi mới phong cách phục vụ của nhân viên y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”, cá nhân giỏi việc nước, giỏi việc nhà.

Xin lưu ý: Tỉ lệ bình bầu, đề nghị khên thưởng  theo hướng dẫn bình bầu thi đua khen thưởng.

- Đăng ký thi đua năm 2020:

+ Chiến sĩ thi đua cấp bộ, chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến.

+ Tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến.

4/ Các khoa phòng hoàn thiện biên bản nộp về phòng Tổ chức cán bộ vào ngày 21/12/2020 để tổng hợp.

Để việc tổng hợp được chính xác đề nghị các khoa phòng trên cơ sở biên bản hội nghị lập các văn bản sau:

 1. Ý kiến đề xuất, góp ý về các hoạt động của bệnh viện.
 2. Danh sách đại biểu đi dự hội nghị.
 3. Kết quả bình bầu thi đua, bao gồm đấy đủ tỉ lệ số phiếu bầu.
  • Chốt Danh sách chiến sĩ thi đua.
  • Chốt Danh sách lao động tiên tiến
  • Chốt Danh sách cá nhân tiêu biểu đề xuất khen thưởng Giấy khen của bệnh viện Mắt TW, bằng khen của Bộ Y tế, bằng khen Chính phủ....
  • Chốt danh sách đề xuất khen thưởng cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc  trong việc thực hiện kế hoạch  “ Đổi mới phong cách phục vụ của nhân viên y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”.
 4. Danh sách đăng ký thi đua năm 2021 và Bản đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân.

 

Download mẫu tại đây

  huong dan Hội nghị CBVC cap khoa phong.doc

574 Go top