Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BVMTW ngày 04/5/2020 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức như sau

1. Điều kiện tuyển dụng:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt;

-  Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự  tuyển viên chức ;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Bác sĩ chuyên khoa mắt

- Bác sĩ gây mê hồi sức

- Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

- Dược sĩ

- Đại học điều dưỡng

- Cao đẳng điều dưỡng:

      Chuyên khoa mắt

      Gây mê hồi sức

      Phục vụ phòng mổ

      Đa khoa

- Kỹ thuật y xét nghiệm

       Đại học

       Cao đẳng

18

02

01

03

01

 

25

04

05

01

 

01

01

- Kế toán

       Đại học

       Cao đẳng

- Chuyên viên

      Tổ chức cán bộ

      Vật tư – Thiết bị y tế

       Truyền thông

- Kỹ sư thiết bị Y tế

- Kỹ thuật viên thiết bị y tế

- Thủ kho Thiết bị y tế

 

 

05

05

 

02

02

02

02

02

01

3. Kế hoạch tuyển dụng:

- Nhận hồ sơ từ  ngày 05/5/2020 đến ngày 03/6/2020

- Chi tiết xin liên hệ : Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Mắt TW, 85 Bà Triệu, Hà Nội.

ĐT:024.38225526  hoặc vào website của Bệnh viện Mắt TW: http://www.vnio.vn.

                                                                     Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

                                                                      GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

Chi tiết vui lòng Download tại file đính kèm dưới đây

 TB tuyển dụng.PDF

1844 Go top

Chúc mừng năm mới 2019