Thông báo - Hướng dẫn quy định, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt TW 

Hướng dẫn quy định, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt TW

 

 

 

723 Go top

Chúc mừng năm mới 2019