Thông cáo báo chí: Về Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch phòng chống mù lòa Việt Nam  

Về Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch phòng chống mù lòa Việt Nam. Từ ngày 1/8 đến 3/8/2008 tại Hà Nội Hội nghị này sẽ tập trung đánh giá tình hình mù lòa trên cả nước, rà soát lại hệ thống phòng chống mù lòa, chỉ ra những tồn tại và hạn chế.

Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch phòng chống mù lòa Việt Nam với sự tham dự và phối hợp của: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Các tổ chức trong nước: Hội Nhãn khoa Việt Nam, Bệnh viện Mắt Trung ương, Viện Chiến lược và chính sách y tế, Viện Dinh dưỡng, Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Người tàn tật, Quỹ “ánh mắt trẻ thơ”; Các tổ chức NGOs quốc tế: AP, CBM, FHF, HKI, ITI, Orbis, Mekong Eye Docter, WHO... Và các đại biểu đại diện cho các đơn vị nhãn khoa các tỉnh, thành, khu vực: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Nam Định, Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Thái Nguyên.

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù loà (BC Đ QG PCML):

Ngày 28 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ y tế đã ký Quyết định số 4824 /QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù loà (BC Đ QG PCML) gồm 9 ủy viên do TS. NguyễnThị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban chỉ đạo; TS.Lý Ngọc Kính – Cục trưỏng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ y tế, Phó trưởng ban thường trực; PGS.TS. Đỗ Như Hơn - Giám đốc Bệnh viện Mắt TW, Phó Trưởng ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù loà có 4 nhiệm vụ lớn sau:

1.Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về Phòng chống mù loà đến năm 2020.

2. Đôn đốc và kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia .

3. Tổ chức các hoạt động nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho các hoạt động về phòng chống mù loà .

4. Tổ chức họp định kỳ để xem xét tiến độ hoạt động của các địa phương. Đề xuất với lãnh đạo Bộ Y tế những nội dung và thay đổi khi cần thiết.

Ngày 11/12/2007, tại Hội nghị NGOs đã diễn ra Lễ ra mắt Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù loà . Tại buổi lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng BCĐ QG PCML Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh: “Trong những năm qua, công tác PCML ở Việt Nam đã được WHO, nhiều chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế và trong nước nhiệt tình giúp đỡ và ủng hộ. Bộ Y tế Việt Nam cùng Chính quyền các cấp ở các địa phương trong cả nước cũng đã và đang giành sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ cho công tác Phòng chống mù loà (PCML). Ngày 5/3/2000 tại Hà nội, Việt Nam là một trong số những nước đã ký cam kết với WHO về việc ủng hộ sáng kiến toàn cầu của WHO về “Thị giác 2020”. Việc thành lập ban điều hành quốc gia PCML là việc làm thiết thực để có thể điều phối thống nhất và huy động mọi nguồn lực cho công tác PCML, nhằm đưa PCML vào các kế hoạch và mục tiêu phát triển về y tế của quốc gia”.

Ngày 4/1/2008, BCĐ QG PCML họp phiên đầu tiên . Nội dung chính của phiên họp tập trung vào cơ chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và kế hoạch triển khai của Ban trong năm 2008.

Kết luận phiên họp thứ nhất, TS. Nguyễn Thị Xuyên nêu rõ: trước mắt cần hoàn thiện tổ chức và xây dựng quy chế hoạt động của BCĐQG cũng như định hướng hoạt động của BCĐ các địa phương ngay sau khi thành lập. BCĐQG hàng năm sẽ họp 2 lần, ngoài ra có thể họp đột xuất để đánh giá, điều hành các hoạt động PCML trên toàn quốc. Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của BCĐQG PCML trong năm 2008, trong đó nhấn mạnh đến việc thành lập các BCĐ PCML cấp tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước, xây dựng qui chế kỹ thuật chuẩn trong nhãn khoa và danh mục các trang thiết bị nhãn khoa thiết yếu cấp tỉnh, cấp huyện…Bên cạnh đó, hệ thống chuyên khoa mắt trên toàn quốc cần rà soát lại và tham mưu cho Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Chính phủ để xây dựng hệ thống các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc hợp lý, qui củ và thống nhất hơn.

Ngày 21/3/2008, Nhóm hành động – BCĐ QG PCML đã họp lần thứ hai. Các thành viên tham dự gồm có: nhóm hành động và các tổ chức phi Chính phủ như: CBM, HKI (Helen Keller International), AP (Atlantic Philanthropies). Hội nghị đã thông qua báo cáo những công việc nhóm hành động đã làm được trong quý I vừa qua và kế hoạch cần làm trong quý II. Trong đó có một số việc liên quan đến thủ tục trình duyệt Bộ Y tế. Trong thời gian này, nhóm vẫn đang triển khai các công việc ở địa phương.

Từ ngày 25 đến ngày 29/5/2008, BCĐ QG PCML và Bệnh viện Mắt TW đã tổ chức Hội thảo lập kế hoạch phòng chống mù loà cho các tỉnh phía Bắc, với sự tham gia của các đại diện các tổ chức quốc tế: Atlantic Philanthropies (AP), Global Ventures Inc, ITI, CBM, HKI, FHF, Orbis, ICEE và lãnh đạo cơ sở nhãn khoa 6 tỉnh phía Bắc: Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Tây, Hải Phòng. Trên cơ sở kết quả điều tra tình hình mù loà ở 16 tỉnh thành phố năm 2007 do tổ chức AP tài trợ, với sự giúp đỡ của các chuyên gia của các tổ chức quốc tế. Hội thảo đã tập trung xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động chi tiết cho 6 tỉnh thành phố phía Bắc từ 3 đến 5 năm tới, làm cơ sở cho lập kế hoạch quốc gia PCML, tạo thuận lợi cho ngành mắt Việt Nam hoạch định được hướng đi đúng, phù hợp, tiến tới triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình “Thị giác 2020”.

2. Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch PCML Việt Nam từ ngày 1- 3/8/2008 tại Hà Nội:

Từ ngày 1 đến 3/8/2008 tại Hà Nội (Hội trường C 701 – Bệnh viện mắt TW – 85 Bà Triệu), Ban chỉ đạo Quốc gia PCML tổ chức Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch phòng chống mù lòa Việt Nam từ nay đến năm 2010 và hướng đến thực hiện mục tiêu “Thị giác 2020” .

Hội nghị này sẽ tập trung đánh giá tình hình mù lòa trên cả nước, rà soát lại hệ thống phòng chống mù lòa, chỉ ra những tồn tại và hạn chế, từ đó đưa ra các mục tiêu phong chống mù lòa Việt Nam từ nay đến năm 2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện.

Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch phòng chống mù lòa Việt Nam với sự tham dự và phối hợp của: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Các tổ chức trong nước: Hội Nhãn khoa Việt Nam, Bệnh viện Mắt Trung ương, Viện Chiến lược và chính sách y tế, Viện Dinh dưỡng, Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Người tàn tật, Quỹ “ánh mắt trẻ thơ”; Các tổ chức NGOs quốc tế: AP, CBM, FHF, HKI, ITI, Orbis, Mekong Eye Docter, WHO... Và các đại biểu đại diện cho các đơn vị nhãn khoa các tỉnh, thành, khu vực: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Nam Định, Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Thái Nguyên.

Mọi thông tin cần trao đổi, phỏng vấn về Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch phòng chống mù lòa Việt Nam, xin liên hệ với PGS. TS. Trần An – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TW, Trưởng Ban Thông tin tuyên truyền - ĐT: 0913.239 236.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của các cơ quan thông tấn báo chí!.

Hà nội, ngày 23 tháng 7 năm 2008

TRƯỞNG BAN TTTT – BỆNH VIỆN MẮT TW

PGS.TS. Trần An (đã ký)

1262 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế