LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 9 - từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021
Thứ Hai, Ngày 22/02/2021
Thứ Ba, Ngày 23/02/2021
Thứ Tư, Ngày 24/02/2021
Thứ Năm, Ngày 25/02/2021
Thứ Sáu, Ngày 26/02/2021
Thứ Bảy, Ngày 27/02/2021
Chủ nhật, Ngày 28/02/2021