LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 8 - từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021
Thứ Hai, Ngày 15/02/2021
Thứ Ba, Ngày 16/02/2021
Thứ Tư, Ngày 17/02/2021
Thứ Năm, Ngày 18/02/2021
Thứ Sáu, Ngày 19/02/2021
Thứ Bảy, Ngày 20/02/2021
Chủ nhật, Ngày 21/02/2021