LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 48 - từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021
Thứ Hai, Ngày 22/11/2021
Thứ Ba, Ngày 23/11/2021
Thứ Tư, Ngày 24/11/2021
Thứ Năm, Ngày 25/11/2021
Thứ Sáu, Ngày 26/11/2021
Thứ Bảy, Ngày 27/11/2021
Chủ nhật, Ngày 28/11/2021