LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 44 - từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021
Thứ Hai, Ngày 25/10/2021
Thứ Ba, Ngày 26/10/2021
Thứ Tư, Ngày 27/10/2021
Thứ Năm, Ngày 28/10/2021
Thứ Sáu, Ngày 29/10/2021
Thứ Bảy, Ngày 30/10/2021
Chủ nhật, Ngày 31/10/2021