LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 22 - từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022
Thứ Hai, Ngày 23/05/2022
Thứ Ba, Ngày 24/05/2022
Thứ Tư, Ngày 25/05/2022
Thứ Năm, Ngày 26/05/2022
Thứ Sáu, Ngày 27/05/2022
Thứ Bảy, Ngày 28/05/2022
Chủ nhật, Ngày 29/05/2022