LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 11 - từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021
Thứ Hai, Ngày 08/03/2021
Thứ Ba, Ngày 09/03/2021
Thứ Tư, Ngày 10/03/2021
Thứ Năm, Ngày 11/03/2021
Thứ Sáu, Ngày 12/03/2021
Thứ Bảy, Ngày 13/03/2021
Chủ nhật, Ngày 14/03/2021