LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 49 - từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
Thứ Hai, Ngày 30/11/2020
Thứ Ba, Ngày 01/12/2020
Thứ Tư, Ngày 02/12/2020
Thứ Năm, Ngày 03/12/2020
Thứ Sáu, Ngày 04/12/2020
Thứ Bảy, Ngày 05/12/2020
Chủ nhật, Ngày 06/12/2020