LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 29 - từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020
Thứ Hai, Ngày 13/07/2020
Thứ Ba, Ngày 14/07/2020
Thứ Tư, Ngày 15/07/2020
Thứ Năm, Ngày 16/07/2020
Thứ Sáu, Ngày 17/07/2020
Thứ Bảy, Ngày 18/07/2020
Chủ nhật, Ngày 19/07/2020