Chương V: Thời kỳ đổi mới giai đoạn 1997 - 2007

Một số khoa phòng như Kết giác mạc, Chấn thương, bệnh nhân luôn phải nằm ghép. Chính vì vậy, từ năm 1998 Viện đã làm luận chứng xin phép được cải tạo cơ sở vật chất. Tháng 8/2000, chúng ta đã khởi công xây dựng khối nhà khám và nghiệp vụ. Viện phải thuê khu nhà số 4 phố Hồ Xuân Hương (của Bộ Ngoại giao) và nhà 27 phố Bùi Thị Xuân (của tư nhân) làm phòng khám và khu điều trị kỹ thuật cao. Được một thời gian khu nhà số 4 phố Hồ Xuân Hương có độ lún quá mức và nghiêng, Viện di dời phòng khám về 16 phố Bùi Thị Xuân đây nguyên là khách sạn 9 tầng. Viện có thể bố trí được cả phòng khám, phòng mổ và trở thành khu bán công hoạt động rất hiệu quả cho đến hết năm 2006.

Chương VI: Những bài học kinh nghiệm

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) nhà thương chữa mắt Dốc Hàng Gà vĩnh viễn trở về với nhân dân, với cách mạng. Từ năm 1957 nhà thương đó trở thành Viện Mắt hột, sau quen gọi là Viện Mắt cùng với sự hình thành ngành Mắt, hơn 50 năm đã trôi qua. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Viện nói riêng và của ngành nói chung, biết bao nhiêu biến đổi và sự kiện đã xảy ra. Nếu nói như “ thương hải vi tang điền”(bãi biển biến thành nương dâu) thì cũng được vì trước kia làm gì có những ngôi nhà cao khang trang với hàng ngũ cán bộ nhân viên hùng hậu sử dụng trang thiết bị hiện đại,làm gì có cả một hệ thống mạng lưới chuyên khoa mắt hoạt động khắp toàn quốc như hiện nay.
Trang 2 trong 2 << < 1 2
Chúc mừng năm mới 2019