Thông báo chiêu sinh Lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 36

Bệnh viện Mắt Trung Ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 36 năm 2017 như sau: Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt TW liên tục trong 06 tháng (từ tháng 04/2017 đến tháng 10/2017), dự kiến khai giảng 9h00 ngày 17/04/2017. Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên.
Trang 2 trong 2 << < 1 2
Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2018